راه آهن دویدن زندگی مطالعات ترک سیگار

راه آهن: دویدن زندگی مطالعات ترک سیگار اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری حمایت ۳ بازیگر زن سینما از داعش!

روزنامه کیهان در مطلبی از حمایت ۳ بازیگر زن سینما از گروهک تروریستی داعش نوشته هست، این گزارش روزنامه کیهان در رسانه های اجتماعی بازنشر بسیاری داشته است.

حمایت ۳ بازیگر زن سینما از داعش!

حمایت ۳ بازیگر زن سینما از داعش!

عبارات مهم : ایران

روزنامه کیهان در مطلبی از حمایت ۳ بازیگر زن سینما از گروهک تروریستی داعش نوشته هست، این گزارش روزنامه کیهان در رسانه های اجتماعی بازنشر بسیاری داشته است.

حمایت ۳ بازیگر زن سینما از داعش!

بسیاری از کانال های اجتماعی این مطلب روزنامه کیهان را بازنشر کرده اند و بعضی از بازدیدکنندگان اینترنت در حمایت از آن پست گذاشته اند.

روزنامه کیهان در ستون دیگر عنواین خود مطلبی با این عنوان را منتشر کرده بود: آیا ۳ زن بازیگر هنوز هم از مبلغ داعش حمایت می کنند؟

روزنامه کیهان در مطلبی از حمایت ۳ بازیگر زن سینما از گروهک تروریستی داعش نوشته هست، این گزارش روزنامه کیهان در رسانه های اجتماعی بازنشر بسیاری داشته است.

در توضیح این عنوان کیهان نوشته است: با عملیات تروریستی روز ۱۷ خرداد داعش در پایتخت کشور عزیزمان ایران همه مردم بر لزوم مبارزه با گروهک های تکفیری به اتفاق نظر رسیدند.

اما چندی قبل و با زندانی شدن «آ . ص» یکی از نیروهای مبلغ داعش در ایران، کمپینی در حمایت از وی در اینترنت شکل گرفت. سه بازیگر زن سینما که به رفتارهای هیجانی و غیرعقلانی در تصویر العمل به پرسشها سیاسی مشهور هستند هم در این کمپین شرکت کرده و خواستار آزادی وی شده است بودند.

با اقدام یاران «آ . ص» در روز ۱۷ خرداد و به رگبار بستن تعدادی از مردم به وسیله آن ها، بعضی از بازدیدکنندگان اینترنت پرسیدند که آیا این سه زن بازیگر هنوز هم از این مبلغ گروهک های تکفیری در کشور عزیزمان ایران حمایت می کنند؟

حمایت ۳ بازیگر زن سینما از داعش!

واژه های کلیدی: ایران | سینما | بازیگر | اینترنت | روزنامه | داعش در ایران | گروهک تروریستی داعش | اخبار فرهنگی و هنری

حمایت ۳ بازیگر زن سینما از داعش!

حمایت ۳ بازیگر زن سینما از داعش!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs