راه آهن دویدن زندگی مطالعات ترک سیگار

راه آهن: دویدن زندگی مطالعات ترک سیگار اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی هک کردن مغز سربازان ارتش آمریکا جهت ارتقای مهارتهای آن‌ها

وزارت دفاع امریکا در پی راه‌هایی جهت ارتقای هر چه سریعتر مهارت‌های نیروهای خود است.

هک کردن مغز سربازان ارتش آمریکا جهت ارتقای مهارتهای آن‌ها

هک کردن مغز سربازان ارتش آمریکا جهت ارتقای مهارتهای آن ها

عبارات مهم : آمریکا

وزارت دفاع امریکا در پی راه هایی جهت ارتقای هر چه سریعتر مهارت های نیروهای خود است.

به گزارش ایسنا به نقل از ساینس الرت، جهت بررسی این امکانات، آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی (DARPA دارپا) به تازگی بیش از حدود 50 میلیون دلار بودجه را در اختیار هشت تیم قرار داده تا به دنبال راه هایی جهت چگونگی جنبش الکتریکی سیستم عصبی در جهت تسهیل یادگیری باشند.

هک کردن مغز سربازان ارتش آمریکا جهت ارتقای مهارتهای آن‌ها

هدف این برنامه چهار ساله که (TNT) نام دارد، شناسایی روش های جنبش عصبی است که می تواند باعث پلاستیسیته سیناپسیsynaptic plasticity شود.

پلاستیسیته سیناپسی عبارت است از علمی که به بررسی توانایی نورون ها جهت عوض کردن توانایی های خود جهت برقراری ارتباط با یکدیگر می پردازد.

وزارت دفاع امریکا در پی راه‌هایی جهت ارتقای هر چه سریعتر مهارت‌های نیروهای خود است.

هدف DARPA از راه اندازی برنامه TNT، زیاد کردن روش های آموزشی موثر موجود جهت مردان و زنان نیروهای مسلح است تا پتانسیل کامل آنها را به کار گیرند.

اگر سرمایه گذاری بر روی این روش موفقیت آمیز باشد، تنها سربازان و جاسوسان از آن بهره نخواهند برد و می توان استفاده از این روش را گسترش داد.

واژه های کلیدی: آمریکا | برنامه | سربازان | نیروهای مسلح | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs