راه آهن دویدن زندگی مطالعات ترک سیگار

راه آهن: دویدن زندگی مطالعات ترک سیگار اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نامزدها قول بدهند جهت بازکردن گره‌ها، نگاهشان به بیرون از مرزها نخواهد بود / رهبر انقلاب

رهبرانقلاب گفتند: امروز با جمهوری اسلامی بیش از جاهای دیگر مبارزه می‌کنند چون اسلام در کشور عزیزمان ایران بارزتر است و زمینه‌ی عمل به آن فراهم‌تر است.

نامزدها قول بدهند جهت بازکردن گره‌ها، نگاهشان به بیرون از مرزها نخواهد بود / رهبر انقلاب

رهبر انقلاب: نامزدها قول بدهند جهت بازکردن گره ها، نگاهشان به بیرون از مرزها نخواهد بود

عبارات مهم : اسلام

رهبرانقلاب گفتند: امروز با جمهوری اسلامی بیش از جاهای دیگر مبارزه می کنند چون اسلام در کشور عزیزمان ایران بارزتر است و زمینه ی عمل به آن فراهم تر است.

به گزارش ایسنا، رهبرانقلاب صبحگاه امروز در دیدار مسئولان نظام، تصریح کردند: بعد از تشکیل جمهوری اسلامی که یک رشحه ای از رشحات حکومت نبوی در آن به وجود آمد و همچنان ادامه دارد، دشمن های جوامع بشری شروع کردند با آن چیزی که مایه ی رشد جوامع بشری است مبارزه کنند، و آن «اسلام» هست. چون اسلام می تواند جلوی ظلم علیه بشریت را بگیرد.

نامزدها قول بدهند جهت بازکردن گره‌ها، نگاهشان به بیرون از مرزها نخواهد بود / رهبر انقلاب

ایشان با بیان اینکه امروز سررشته ی این دشمنی ها به دست آمریکا و صهیونیست ها هست، افزودند: امروز با جمهوری اسلامی بیش از جاهای دیگر مبارزه می کنند چون اسلام در کشور عزیزمان ایران بارزتر است و زمینه ی عمل به آن فراهم تر هست. با آن مخالفند چون جلوی مطامع آن ها را می گیرد.

رهبر انقلاب خطاب به نامزدهای انتخابات، گفتند: من به همه ی این مردها نامزدهای انتخابات این را عرض می کنم و قبلاً هم عرض کردم که تصمیم بگیرند و به مردم هم بگویند و در تبلیغاتشان هم بگویند، قول هم بدهند که جهت پیشرفت امور کشور، جهت توسعه ی اقتصادی، جهت بازکردن گره ها، نگاهشان به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملت خواهد بود.

رهبرانقلاب گفتند: امروز با جمهوری اسلامی بیش از جاهای دیگر مبارزه می‌کنند چون اسلام در کشور عزیزمان ایران بارزتر است و زمینه‌ی عمل به آن فراهم‌تر است.

این خبر تکمیل می شود

واژه های کلیدی: اسلام | اسلامی | انقلاب | بازکردن | رهبر انقلاب | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs