راه آهن دویدن زندگی مطالعات ترک سیگار

راه آهن: دویدن زندگی مطالعات ترک سیگار اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار بین الملل ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج می شویم / ترزا می

نخست وزیر انگلیس با تاکید بر اینکه این کشور برگزیت موفقی خواهد داشت، گفت: در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ قطعا از اتحادیه اروپا خارج خواهیم شد.

۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج می شویم / ترزا می

ترزا می: ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج می شویم

عبارات مهم : اروپا

نخست وزیر انگلیس با تاکید بر اینکه این کشور برگزیت موفقی خواهد داشت، گفت: در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ قطعا از اتحادیه اروپا خارج خواهیم شد.

به گزارش مهر، ترزا می، نخست وزیر انگلیس هم اکنون در حال ارائه گزارشی راجع به مباحث متفاوت به پارلمان این کشور است.

۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج می شویم / ترزا می

وی با بیان اینکه تصمیمات مهم باید به جای لوگزامبورک در اینجا گرفته شود، گفت: حدود ۳ میلیون نفر از شهروندان اتحادیه اروپا هم اکنون در بخش های متفاوت کشور ما در حال خدمت کردن هستند.

نخست وزیر انگلیس با تاکید بر اینکه رسیدن به هرگونه توافقی مستلزم رعایت حقوق این افراد نیز هست، عنوان کرد: شهروندان اروپائی در لندن از حقوق اروپائی خود، ولی با توجه با قوانین دادگاه عالی در این کشور برخوردار هستند.

نخست وزیر انگلیس با تاکید بر اینکه این کشور برگزیت موفقی خواهد داشت، گفت: در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ قطعا از اتحادیه اروپا خارج خواهیم شد.

می با بیان اینکه به تعهدات خود در دوران عضویت در اتحادیه اروپا پایبند هستیم، ادامه داد: در توافق روز جمعه همه چیز محفوظ است و زمانی که به توافق جامع با اتحادیه اروپا برسیم آن ها را اجرائی می کنیم.

وی افزود با اکید بر اینکه روزهای تخصیص اعتبارت کلان در اتحادیه اروپا به آخر خود رسیده اند، اظهار داشت: توافق ما با اتحادیه اروپا دارای توافقات فرعی راجع به ایرلند نیز هست. شهرواندان در ایرلند شمالی نیز باید بتوانند آزادانه در مرزها حرکت کنند. از اوضاع ایرلند شمالی به عنوان بخشی از دولت انگلستان حمایت می کنیم.

نخست وزیر انگلیس ادامه داد: از اوضاع ایرلند شمالی جهت حضور در بازارها نیز حمایت می کنیم. همه بخش های انگلستان مشمول بر ایرلند شمالی از اتحادیه اروپا و بازار واحد اروپائی و موارد قضائی آن خارج می شوند. واحدهای اجرائی ایرلند شمالی فعالیت خود را شروع می کنند تا خواسته هایشان به گوش لندن برسانند.

۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج می شویم / ترزا می

می در ادامه با بیان اینکه مسأله برگزیت نرم یا سخت مطرح نیست، بلکه باید تردید راجع به خروج ما از اتحادیه اروپا وجود نداشته باشد، گفت: امیدوارم و انتظار دارم که تمهیدات ما جهت رأی دهندگان به برگزیت خبر خوبی باشد. از اتحادیه اروپا خارج می شویم؛ ولی با نظم و با آرامش.

در ادامه این نشست جرمی کوربین به عنوان مخالف اظهار داشت: مذاکرات نمادین دولت ترزا می باعث شد که به توانائی های ترزا می در مذاکره برگزیت تردید داشته باشیم. نخست وزیر بگوید که مبلغی را باید به اتحادیه اروپا بدهیم؟

نخست وزیر انگلیس با تاکید بر اینکه این کشور برگزیت موفقی خواهد داشت، گفت: در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ قطعا از اتحادیه اروپا خارج خواهیم شد.

وی ادامه داد: آیا نخست وزیر می تواند تأئید کند که شهروندان انگلیسی در اتحادیه اروپا از حقوق خود برخوردار خواهند بود؟ آیا نخست وزیر می تواند بگوید که منظور وزیر برگزیت از ادامه روابط تجاری با اروپا چیست؟

ترزا می در پاسخ به بیانات کوربین گفت: در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ قطعا از اتحادیه اروپا خارج خواهیم شد. آنچه مورد نیاز است حصول اطمینان از عملی شدن تصمیمات راجع به ادامه فعالیت های تجاری به خاص راجع به ایرلند شمالی بعد از برگزیت است.

۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج می شویم / ترزا می

وی با بیان اینکه ما دنبال توافقی هستیم که جهت انگلستان سودمند باشد، تصریح کرد: ما برگزیت موفقی خواهیم داشت؛ قول می دهم.

واژه های کلیدی: اروپا | توافق | برگزیت | انگلیس | ایرلند | انگلیسی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs